LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIN HỌC KHÓA 205

GHI DANH TRỰC TIẾP TỪ 7:30 ĐẾN 16:00 TẠI PHÒNG GHI DANH - TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

NGÀY 21/11/2023: ghi danh cho lớp Phần 2_Excel, Ôn Phần 1 và Access cơ bản

  Ghi chú:
    Tạo tài khoản ghi danh online trước ngày ghi danh.
    Sau khi ghi danh online lớp học thành công có thể xem lại lớp đã ghi danh và thời gian nộp học phí tại menu "LỚP ĐÃ GHI DANH".

STT Ngày học Giờ học Ngày khai giảng Mã lớp Tên lớp Học phí
1 T2-T3-T4-T5-T6 8h-11h 28/11/2023 AC1 Access căn bản 350000
2 T2-T3-T4-T5-T6 13h-16h 28/11/2023 AC2 Access căn bản 350000
3 T2-T3-T4-T5-T6 17h-20h 28/11/2023 AC3 Access căn bản 350000
4 T2-T3-T4-T5-T6 17h-20h 28/11/2023 AC4 Access căn bản 350000
5 T2-T3-T4-T5-T6 17h-20h 28/11/2023 AC5 Access căn bản 350000
6 T2-T3-T4-T5-T6 8h-11h 11/12/2023 OP1_1 Ôn Phần 1 (SV đã học Access) 700000
7 T2-T3-T4-T5-T6 13h-16h 11/12/2023 OP1_2 Ôn Phần 1 (SV đã học Access) 700000
8 T2-T3-T4-T5-T6 17h-20h 11/12/2023 OP1_3 Ôn Phần 1 (SV đã học Access) 700000
9 T2-T3-T4-T5-T6 17h-20h 11/12/2023 OP1_4 Ôn Phần 1 (SV đã học Access) 700000
10 T2-T3-T4-T5-T6 17h-20h 11/12/2023 OP1_5 Ôn Phần 1 (SV đã học Access) 700000
11 T2-T3-T4-T5-T6 17h-20h 28/11/2023 EX1 Phần 2_Excel 850000
12 T2-T3-T4-T5-T6 17h-20h 28/11/2023 EX2 Phần 2_Excel 850000