LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIN HỌC KHÓA 206

GHI DANH TRỰC TIẾP TỪ NGÀY 26/02/2024 (7:30 ĐẾN 16:00) TẠI TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

  Ghi chú:
    ✅ Học trực tiếp tại phòng máy tính của Trung Tâm Tin Học
    ✅ Kết thúc khóa học Trung Tâm sẽ sắp xếp lịch thi (không cần phải đăng ký thi)
    ✅ Giảm 20% học phí cho tân sinh viên khóa 2023
    ✅ Hỗ trợ phòng máy thực hành cho các học viên thi lại

STT Ngày học Giờ học Ngày khai giảng Mã lớp Tên lớp Học phí
1 T2-T3-T4-T5-T6 8h-11h 04/03/2024 AC01 Access căn bản 350000
2 T2-T3-T4-T5-T6 13h-16h 04/03/2024 AC02 Access căn bản 350000
3 T2-T3-T4-T5-T6 17h-20h 04/03/2024 AC03 Access căn bản 350000
4 T2-T3-T4-T5-T6 17h-20h 04/03/2024 AC04 Access căn bản 350000
5 T2-T3-T4-T5-T6 17h-20h 04/03/2024 AC05 Access căn bản 350000
6 T7-CN nguyenngay 09/03/2024 AC10 Access căn bản 350000
7 T2-T3-T4-T5-T6 8h-11h 18/03/2024 OP1_1 Ôn Phần 1(không ôn Access) 700000
8 T2-T3-T4-T5-T6 17h-20h 18/03/2024 OP1_2 Ôn Phần 1(không ôn Access) 700000
9 T2-T4-T6 17h-20h 04/03/2024 OP1_3 Ôn Phần 1(không ôn Access) 700000
10 T3-T5-T7 17h-20h 05/03/2024 OP1_4 Ôn Phần 1(không ôn Access) 700000
11 T7-CN nguyenngay 09/03/2024 OP1_10 Ôn Phần 1(không ôn Access) 700000
12 T2-T3-T4-T5-T6 17h-20h 04/03/2024 EX1 Phần 2_Excel 850000
13 T2-T3-T4-T5-T6 17h-20h 04/03/2024 EX2 Phần 2_Excel 850000
14 T2-T4-T6 17h-20h 04/03/2024 EX3 Phần 2_Excel 850000
15 T3-T5-T7 17h-20h 05/03/2024 EX4 Phần 2_Excel 850000
16 T7-CN nguyenngay 09/03/2024 EX10 Phần 2_Excel 850000