LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIN HỌC KHÓA 195

(GHI DANH ONLINE TỪ 7:30 NGÀY 21/11/2022 ĐẾN 11:00 NGÀY 21/11/2022)

----------------------------------------------

(HOẶC GHI DANH TRỰC TIẾP TỪ 7:30 ĐẾN 16:00 TẠI TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG)

NGÀY 21/11/2022: ghi danh cho lớp Phần 2_Excel nâng cao

NGÀY 22/11/2022: ghi danh cho lớp Ôn Phần 1 và Access cơ bản

  Ghi chú:
    Tạo tài khoản ghi danh online trước ngày ghi danh.
    Sau khi ghi danh online lớp học thành công có thể xem lại lớp đã ghi danh và thời gian nộp học phí tại menu "LỚP ĐÃ GHI DANH".

STT Ngày học Giờ học Ngày khai giảng Mã lớp Tên lớp Học phí Số chỗ còn lại Ghi danh
1 T2-T3-T4-T5-T6 8h-11h 28/11/2022 AC1 Access căn bản 350000 21 Đóng
2 T2-T3-T4-T5-T6 13h-16h 28/11/2022 AC2 Access căn bản 350000 34 Đóng
3 T2-T3-T4-T5-T6 17h-20h 28/11/2022 AC3 Access căn bản 350000 0 ĐÃ ĐẦY
4 T2-T3-T4-T5-T6 8h-11h 12/12/2022 OP1_1 Ôn Phần 1 (SV đã học Access) 700000 33 Đóng
5 T2-T3-T4-T5-T6 17h-20h 12/12/2022 OP1_2 Ôn Phần 1 (SV đã học Access) 700000 29 Đóng
6 T2-T3-T4-T5-T6 8h-11h 28/11/2022 EX1 Phần 2_Excel 850000 29 Đóng
7 T2-T3-T4-T5-T6 17h-20h 28/11/2022 EX2 Phần 2_Excel 850000 22 Đóng