HƯỚNG DẪN PHẦN MỀM GHI DANH CÁC LỚP HỌC NGẮN HẠN

Bước 1: Truy cập trang chủ ghi danh: http://gd.hcmuaf.edu.vn

Bước 2: Để đăng ký tài khoản ghi danh online cần chọn vào menu “ĐĂNG KÝ”.

Bước 3: Trở lại trang web đăng nhập ghi danh, nhập thông tin đăng nhập gồm tài khoản là mã số sinh viên và mật khẩu được chép từ email sinh viên.

Bước 4: Sau khi đăng nhập thành công, các bạn xem tất cả các lớp sẽ được khai giảng trong khóa học rồi tiến hành ghi danh lớp học.

Bước 5: Xem thông tin các lớp học đã ghi danh tại menu “LỚP ĐÃ GHI DANH”.